Bejelentkezés Vendégkönyv
Részvételi feltételek

Jelentkezés

Cégünknél személyesen, telefonon, faxon, vagy elektronikus levélben (e-mail-en) lehetséges. Az előzetes jelentkezés során a résztvevők száma és a túra igényelt időpontjának megjelölése szükséges.

Ha a jelentkezést az igényelt időpontra helyhiány vagy más ok miatt csak feltételesen tudjuk elfogadni, abban az esetben a felek közötti megállapodás csak akkor válik hatályossá, ha cégünk a résztvevőt értesíti a jelentkezésének feltétel nélküli elfogadásáról. Amennyiben a jelentkezést társaságunk bármilyen oknál fogva nem tudja visszaigazolni, úgy a befizetett teljes előleget visszafizetjük.

Helyfoglalás

Az igényelt programra történő helyfoglalás - egyéni résztvevők esetén attól az időponttól aktiválódik, amikor a teljes túradíj befizetése megtörténik.

A teljes részvételi díjat a program előtt 30 nappal, vagy a jelentkezés pillanatában szükséges befizetni személyesen, postai úton, vagy átutalással. A túradíj társasághoz történő beérkezését követően adjuk át a túratervet, mely a programhoz szükséges részletes információkat tartalmazza.

A helyfoglalás során a következő adatok megadása szükséges: név, lakcím, életkor, telefonszám (elérhetőség), és további személyes adatok a felszerelés miatt: magasság, súly, lábméret.

Cégünk a résztvevő által megadott helytelen adatokért nem vállal felelősséget.

Ha a résztvevő szeretné az igényelt időpontra előzetesen bebiztosítani a helyfoglalását, úgy a feltételes helyfoglalásra a program kezdetétől több mint 30 nappal korábban a túradíj 50 %-ának befizetésével van mód. Ugyanakkor ebben az esetben is a program előtt 30 nappal szükséges a teljes túradíjat befizetni. Az átutalt előleg a jelentkezésben megadott létszámra vonatkozik, ha a túra során az előre megadott létszámnál kevesebben vesznek részt, akkor az előleg nem ruházódik át a többi utasra.

Amennyiben a teljes túradíj költségét az előírt határidőre, azaz a program előtt 30 nappal a résztvevő nem fizeti be, úgy jogunkban áll a helyfoglalást automatikusan törölni és a továbbiakban más jelentkező számára felajánlani. A helyfoglalás lemondására csak írásban (levél, fax, e-mail) van mód, melynél célszerű meggyőződni annak kézhezvételéről, tudomásul vételéről. Szóban történő lemondás nem lehetséges. (Csoportos program esetén csak a csoport vezetője foganatosíthat lemondást írásban, a csoport tagjai külön nem.)

Lemondás esetén a befizetett túradíjból - a felmerült költségek érvényesítése miatt - az alábbi visszatérítést biztosítjuk:

  • a programot megelőzően több mint 31 nappal a túradíj 100 %-a
  • a programot megelőzően 30-21 nappal a túradíj 70 %-a
  • a programot megelőzően 20-11 nappal a túradíj 30 %-a
  • a programot megelőző 10 napon belüli lemondás esetén a befizetett túradíjból nem áll módunkban visszafizetni, viszont a helyfoglalás átruházható másra.

Társaságunknak jogában áll a fentiek alapján lemondott túrahelyeket egyéb jelentkező számára felajánlani, értékesíteni.

Az extrém sportok, így a vadvízi evezés is jelentősen függ az időjárástól. A Rafting Rider nem tehető felelőssé olyan károkért és viszontagságokért, amely a szélsőséges időjárásból vagy más természeti jelenségekből ered. Ha a túrázó az egyébként lebonyolításra kerülő túraprogram részvételétől ilyen okból eláll, ebben az esetben nem tudjuk a befizetett túradíjat visszafizetni, és kártérítés fizetésére sem vagyunk kötelezettek.

Hegyi és vadvizes környezetben nem ritka a hirtelen bekövetkező olyan természeti jelenség (pl. jelentős csapadék miatti vízállás és jelleg), amellyel előre nem lehet számolni, de jelentősen megváltoztatja a túra körülményeit. Ilyen esetben túravezetőink a résztvevők biztonságát, így a személyi és vagyonvédelmet tekintik elsődlegesnek. Ezért társaságunk fenntartja magának a jogot, hogy a biztonság érdekében a túratervet megváltoztassa, a túrát elhalassza vagy a megkezdett túrának azonnali hatállyal véget vessen. Amennyiben ilyen okból a túra halasztására kerül sor, abban az esetben az érintetteknek cégünk másik időpontban biztosít térítésmentesen részvételt.

Amennyiben a túra a Rafting Rider hibájából hiúsul meg, abban az esetben a befizetett részvételi díjat maradéktalanul fizetjük vissza.

A Rafting Rider a program előtt legkésőbb 2 héttel csak abban az esetben állhat el a szolgáltatás teljesítésétől, ha a túra indításához szükséges minimális létszám hiányzik, vagy a teljesítést elháríthatatlan körülmény (természeti katasztrófa, háborús vagy terror események, közegészségügyi helyzet (járvány)) akadályozza meg, lehetetleníti el. Ebben a vis major esetben társaságunk másik túraalkalmat ajánl fel, hogy az előzetes megállapodást teljesítse. Amennyiben a résztvevőnek ez nem felel meg, úgy részére a befizetett túradíj visszafizetésre kerül.

Biztonsági szabályok

A vadvízi sportok akkor nem jelentenek különösebb veszélyeket, ha betartunk bizonyos írott és íratlan szabályokat.

A túrán résztvevők biztonságáról alapvetően a túravezetők gondoskodnak, de még ilyen módon megjelenő gondoskodás mellett is előfordulhatnak váratlan események.

Mindenki saját felelősségére vesz részt a túrákon, így tudomásul veszi, hogy túráinkon esetleg baleset érheti. Ezért a résztvevő kötelessége, hogy minden olyan körülményről tájékoztassa a túravezetőket, amely kihatással lehet a teljesítő és a koncentráló készségekre.

Programjaink nem számítanak a technikailag különösebben nehéz túrák közé, de teljesítésükhöz szükségesek az alábbiak:

  • Minimális fizikai kondíció
  • Alapvető úszásismeret
  • Előírt felszerelések viselete
  • A túravezető utasításainak betartása.
Túra információ > Részvételi feltételek